Porodní dýchání

Nejdůležitějším palivem pro pracující svaly v děloze je kyslík, proto je dýchání u porodu tak důležité. 

V porodnicích se často setkáváme s řízeným a krátkým dýcháním. Tímto zrychleným, povrchovým dýcháním se ale do těla nedostane dostatečné množství kyslíku. 

Zajímavá studie proběhla v Austrálii (Levett et al. (2016)), kdy vědci zjistili nižší počet podání epidurální anestezie u účastníků předporodních kurzů. Když se vědci ptali, jaké techniky ženy u porodu nejvíce použily, jednalo se zejména o dva druhy dýchacích technik. 

Dýchacích technik, které může žena v průběhu těhotenství procvičovat existuje nepřeberné množství. Já se zaměřím na 3 techniky hypnoporodního dýchání, které jsou:

  1. Dýchání jako ve spánku: Používá se při uvolnění mezi děložními stahy. Jedná se o nádech do břicha a dlouhý výdech. 
  2. Pomalé dýchání: Pomáhá při práci v kontrakci, kdy se žena snaží dechem nafouknout břicho, co nejvíce to jde (jakoby nafukovala balon). Tato technika posiluje vertikální svaly a způsobuje efektivnější otevírání děložního hrdla. 
  3. Porodní dýchání K prodýchání miminka směrem dolů při závěrečné fázi porodu. NENÍ TLAČENÍ! 

Ženské tělo tlačí samovolně. Řízené tlačení pochází z dob, kdy ženy dostávaly anestezii a nebyly schopné své děti porodit (viz historie porodů). Nuceným tlačením se žena dostává do stresu a výsledkem bývá sevření vaginálního svěrače. 

Dopodrobna se těmto technikám věnuji se svými klientkami v předporodní přípravě. 

Stejně jako při zaujímání úlevových pozic, i dýchání během porodu by mělo být pro rodící ženu instinktivní. Je vědecky dokázané, že nejaktivnější části mozku rodící ženy jsou hypotalamus a hypofýza neboli „primitivní část mozku“. Aby tato část mozku byla aktivována je potřeba vytvořit bezpečné a nerušené prostředí. Tlumené světlo, svíčky (světýlka), aromaterapie, masáže, pocit tepla aj. by měli být společně s dechem nejvíce podporovanými části porodu miminka. 

Photo repost @birthlife  

Jsem certifikovaná dula s celostním přístupem k ženám.